Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do các tác giả phía Nam biên soạn. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tự nhiên xã hội lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo
  • Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.