Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Cánh Diều

Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 trong bộ SGK Ngữ văn Cánh Diều do NXB ĐHSP, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Cánh Diều, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Cánh Diều

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.