Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

Tổ chức Hội thao môn bắn súng trong trường THPT

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua ngày 28/09/2018.

Cụ thể, nội dung thi, bao gồm:

– Tập thể: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; Đội ngũ tiểu đội.

– Theo khối:

+ Khối lớp 10: Đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; kỹ thuật mắc võng;

+ Khối lớp 11: Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; ném lựu đạn xa trúng đích;

+ Khối lớp 12: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 (tư thế nằm bắn có bệ tỳ); chạy vũ trang 800m, có vác súng tiểu liên AK (nam, nữ).

Về hình thức thi:

– Thi lý thuyết: Thi viết, với hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả hai hình thức trên;

– Thi thực hành: Thi đội ngũ tiểu đội, đội ngũ từng người không có súng và các nội dung thi theo khối…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/11/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.