Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH

Chương trình học môn Giáo dục chính trị trong trường cao đẳng

Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ra ngày 06/12/2018.
Nội dung môn học gồm những bài sau:

– Bài mở đầu;

– Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lê nin;

– Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng;

– Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam;

– Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.